20C100 Airmix® Paint Pump

Bơm sơn này là máy bơm hoàn hảo cho các ứng dụng Airmix® bằng cách cung cấp hiệu suất vượt trội

• Lý tưởng cho các ứng dụng Airmix®

• Bơm hiệu quả cao giúp tiết kiệm năng lượng tối đa

• Tối ưu hóa xây dựng để bảo trì đơn giản và nhanh chóng

► Technical manual

	20C100 Airmix® Paint Pump