17F60 Airmix® Flowmax® Paint Pump

Flowmax® công nghệ miễn phí đảm bảo độ kín và độ tin cậy cao. Đảo ngược bơm nhanh cho phép quạt và tốc độ dòng chảy hoàn toàn ổn định. Khuyến nghị cho một đến ba khẩu súng Airmix® hoạt động.

• Công nghệ ống thổi Flowmax® độc đáo

• Kéo dài tuổi thọ

• Bảo trì dễ dàng

► Technical manual

17F60 Airmix® Flowmax Paint Pump