16F240 Airmix® Flowmax® Paint Pump

Bơm sơn Flowmax® cho áp dụng trung bình - ứng dụng đầu ra trung bình.

• Công nghệ Flowmax® để miễn bảo trì

• Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và hơi mài mòn

• Kéo dài tuổi thọ

► Technical manual

16F240 Airmix® Flowmax® Paint Circulating System Pump