16C240 Airmix® Paint Pump

Bơm sơn cho áp suất trung bình - ứng dụng đầu ra trung bình. Được khuyến nghị cho một đến tám hoạt động súng Airmix®.

• Xây dựng bằng thép không gỉ

• Được thiết kế cho vật liệu có độ nhớt trung bình

• Kéo dài tuổi thọ

► Technical manual

16.120 piston pump