15C25 Airmix® Paint Pump

Máy bơm sơn Airmix® nhỏ gọn là đối tác lý tưởng cho súng phun Airmix® của bạn, mang lại chất lượng hoàn thiện vượt trội & hiệu quả chuyển cao.
CÔNG CỤ HIỆU SUẤT

• Hiệu quả: hoàn hảo cho kết thúc Airmix®

• Tối ưu hóa: được xây dựng với các bộ phận tối thiểu

• Đơn giản: chi phí sở hữu thấp nhất

 

▶ Technical manual

15C50 Airmix® Paint Pump