15C50 Airmix® Paint Pump

Máy bơm sơn AIRMIX® nhỏ gọn là đối tác lý tưởng cho súng phun AIRMIX® của bạn mang lại chất lượng hoàn thiện vượt trội & hiệu quả chuyển cao.
NĂNG SUẤT CHO TẤT CẢ

• Hoàn thiện Airmix® hoàn hảo
• Được xây dựng với các bộ phận tối thiểu
• Chi phí sở hữu thấp nhất

► Technical manual

 15C50 Airmix® Paint Pump