10C18 Airmix® Paint pump

Máy phun sơn chuyên nghiệp 10C18 AIRMIX® chỉ có sẵn dưới dạng gói phun hoàn chỉnh. Nó đảm bảo tính liên tục và xung để cung cấp cho không bị cản trở
BỘ AIRMIX® ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG HOÀN TẤT

• Được thiết kế để sử dụng công nghiệp lâu dài

• Thay đổi màu nhanh với mức tiêu thụ dung môi tối thiểu

• Thiết kế đơn giản để giảm thiểu thời gian bảo trì và vận hành

Technical manual

10C18 Airmix® Paint Pump