04F240 Airspray Flowmax® Paint Pump

Máy bơm sơn Flowmax® cho các ứng dụng áp suất trung bình đến thấp.
  • Không cần bảo trì: Công nghệ FLOWMAX®
  • Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và mài mòn
  • Thời gian tồn tại kéo dài

► Hướng dẫn kỹ thuật

 

04F240 Airspray Flowmax® Paint Pump