Top Coat

Lớp phủ trên cùng được sử dụng để cung cấp các lớp đệm chống thấm cho hệ thống sơn, các rào cản ban đầu đối với môi trường, khả năng chống lại hóa chất, nước và thời tiết, độ bền bề mặt, chống mài mòn & lớp hoàn thiện hấp dẫn.

Chúng tôi gọi vật liệu lỏng là bất kỳ vật liệu nào có thể "chảy" khi vật chứa của nó bị nghiêng. Dựa trên tiền đề này, các vật liệu này thường có thể được bơm bằng máy bơm bóng và phun bằng nhiều công nghệ khác nhau.