Polyvinyl Chloride (PVC)

Được sử dụng để chống thấm, chống tàu cho Lớp phủ dưới cơ thể (UBC), lớp niêm phong bên dưới cơ thể (UBS) hoặc lớp niêm phong bên trong.
Under Body Sealing
Under Body Sealing