MS Polymer sealant

Polyme biến tính Silyl (SMP, cũng là polyme biến tính silan, polyme kết thúc bằng silan) là các polyme (phân tử lớn, có chuỗi) kết thúc bằng nhóm silyl (SiH3). SMPs là thành phần chính trong các sản phẩm keo và chất kết dính không chứa dung môi & isocyanate. Điển hình là các sản phẩm keo trám được sản xuất bằng polyme biến tính silyl có khả năng bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu nền và có khả năng chống nhiệt độ và tia cực tím tốt.
Sealant-Material-02
Sealant-Material-02