Metallic Water-Based

Lớp phủ gốc nước polyurethane có tính kháng hóa học / vật lý rất cao & hiệu ứng thép và thân thiện với môi trường.
Metallic-material-05
Metallic-material-05