Grease Silicone

Mỡ silicon thường được sử dụng để bôi trơn và bảo quản các bộ phận bằng cao su, chẳng hạn như vòng chữ O. Ngoài ra, mỡ silicon không làm phồng hoặc làm mềm cao su, đây có thể là vấn đề với mỡ gốc hydrocacbon. Nó hoạt động tốt như một chất ức chế ăn mòn & chất bôi trơn cho các mục đích yêu cầu chất bôi trơn dày hơn. Mỡ nhiệt thường bao gồm một đế mỡ silicon cùng với các chất độn dẫn nhiệt được bổ sung. Nó được sử dụng cho khả năng truyền nhiệt hơn là giảm ma sát.
Grease-material-01
Grease-material-01