CARC Water-Based

Lớp phủ chống tác nhân hóa học (CARC) có sẵn trong dung dịch gốc nước để bảo vệ môi trường.
CARC-Material-03
CARC-Material-03