Bitumen

Bitum là một chất gốc dầu. Nó là một sản phẩm hydrocacbon bán rắn được sản xuất bằng cách loại bỏ các phần nhẹ hơn (chẳng hạn như khí dầu mỏ lỏng, xăng và dầu diesel) khỏi dầu thô nặng trong quá trình tinh chế.
Anti-corrosion-02
Anti-corrosion-02