多组分环氧酸性固化剂

Hệ thống xúc tác axit Epoxy đa thành phần (AC) yêu cầu chất làm cứng hoặc chất xúc tác để làm khô / đóng rắn, hoạt động bằng cách bắt đầu & duy trì quá trình đóng rắn của chất kết dính cho đến khi phản ứng hóa học hoàn tất. Dung môi bay hơi trước & trong quá trình phản ứng hóa học tạo ra một lớp màng sơn mài, sơn hoặc chất độn cuối cùng. Thời gian đóng rắn của các sản phẩm AC có thể được tăng tốc đáng kể khi sử dụng nhiệt.
Acid-catalist-01
Acid-catalist-01