Yachting

Lớp phủ bảo vệ & hoàn thiện cho du thuyền và tàu biển
YACHT Market
YACHT Market

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN

  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới
YACTHING APPLICATIONS
(1) Kính chắn gió
(1) Kính chắn gió

Liên kết kính chắn gió.

(2) Các cửa sổ
(2) Các cửa sổ

Dán & bịt kín cửa sổ.

(3) Cầu và thân tàu
(3) Cầu và thân tàu

Cầu & liên kết thân tàu.

(4) Mái
(4) Mái

Liên kết và bịt kín mái.

(5) Cầu nối công nghệ
(5) Cầu nối công nghệ

Bịt kín cầu kỹ thuật.

(6) và (7) Vật liệu tổng hợp

Sản xuất các bộ phận tổng hợp (truyền, sơn phủ) và lắp ráp với liên kết và bịt kín.