Piping

Lớp phủ chống ăn mòn & bảo vệ cho các cấu trúc đường ống
PIPING Market
PIPING Market

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN

  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới

(1) Sơn bột tĩnh điện

Quy trình đổi mới với giải pháp chuông bột Inobell:

  • Tiết kiệm bột
  • Tối ưu hóa sản xuất với yêu cầu ít bộ phun hơn
  • Tính đồng nhất của màng sơn
  • Kiểm soát dòng chảy hoàn hảo
(1) Sơn bột tĩnh điện

(2) Lớp phủ chất lỏng

Quy trình airless® tự động:

  • Định vị tiện ích mở rộng
  • Dòng chảy sơn cao
  • Công nghệ mạnh mẽ
  • Bao phủ tuyệt vời
(2) Lớp phủ chất lỏng