Mining machines

Bảo vệ, hoàn thiện, liên kết & bịt kín cho máy móc khai thác
mining machine
mining machine

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN

  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới
image
(1) Lớp sơn lót

Bơm, định lượng và phun dung dịch cho sơn lót & sơn 1K hoặc 2K.

(2) Lớp phủ bảo vệ

Bơm & phun dung dịch cho chất rắn cao, chẳng hạn như sơn 1K hoặc 2K.

(3) Lớp phủ trên cùng

Bơm & phun dung dịch cho sơn 1K hoặc 2K.

(4) Cabin

Giải pháp bơm, phun & pha chế cho sản xuất cabin.

image
image
image
image