Sơn gia công

Nhà thầu phụ xử lý bề mặt và quy trình sơn phủ cho ngành công nghiệp nói chung
Job coater
Job coater

Công việc sơn phủ là một công việc rất khắt khe, vì phải quản lý nhiều loại sơn và màu sắc, với nhiều bộ phận khác nhau. Việc lắp đặt phải rất linh hoạt, nhưng các hiệu suất phải luôn được đặt lên hàng đầu vì kết quả sơn là chức năng chính mà khách hàng trả tiền.

Công việc sơn phủ đang chịu áp lực giảm chi phí trên mỗi đơn vị, từ OEM công nghiệp, những người đã thuê ngoài các chức năng bảo vệ và trang trí cho một chuyên gia. do đó, họ cần sử dụng các giải pháp rất hiệu quả.

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN?

 

  • Phạm vi thiết bị dạng lỏng và dạng bột
  • Quản lý thay đổi màu sắc thường xuyên và nhanh chóng
  • Thủ công, tự động, rô bốt đầy đủ các thiết bị
  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới