Earth moving machines

Các ứng dụng phun bảo vệ & hoàn thiện
EARTH MOVING EQUIPMENT Market
EARTH MOVING EQUIPMENT Market

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN

  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới
image
(1) Lớp sơn lót

Bơm & phun dung dịch sơn lót & sơn 1K hoặc 2K.

(2) Lớp phủ bảo vệ

Bơm & phun dung dịch cho chất rắn cao, chẳng hạn như sơn 1K hoặc 2K.

(3) Lớp phủ trên cùng

Bơm & phun dung dịch cho sơn 1K hoặc 2K.

(4) Cabin

Giải pháp bơm, phun & pha chế cho sản xuất cabin.