Cargos & Tankers

Lớp phủ chống ăn mòn & bảo vệ cho tàu biển
CARGO & TANKER Market
CARGO & TANKER Market

Tại sao bạn nên chọn SAMES KREMLIN

  • Kiến thức và chuyên môn toàn diện về quy trình
  • Dịch vụ thực địa tối ưu và hỗ trợ vùng lân cận trên toàn thế giới
image
(1) Liên kết & bịt kín

Bơm & pha chế dung dịch cho nguyên liệu 1K từ thùng 20 lít và thùng phuy 200 lít.

(2) Lớp phủ bảo vệ cho thân tàu dưới nước

Bơm & phun dung dịch cho vật liệu 1K và 2K.

(3) Lớp phủ bảo vệ cho mặt boong và kết cấu thượng tầng

Bơm & phun dung dịch cho vật liệu 1K và 2K.

(4) Bảng cách nhiệt Liên kết cho bể bên trong

Bơm, định lượng và pha chế dung dịch cho vật liệu 2K.

(5) Hoàn thiện

Bơm & phun dung dịch sơn 1K và 2K.