Robotic Bells

Dòng sản phẩm SAMES KREMLIN bao gồm chuông phun sơn tĩnh điện và không tĩnh điện được thiết kế để gắn trên rô bốt dùng cho sơn dạng bột, dung môi và nước. Nó cũng bao gồm máy phun rô-bốt được thiết kế để sơn tĩnh điện với điện tích bên trong của sơn lỏng 2 thành phần cung cấp chi phí sơn thấp và thay đổi màu sắc nhanh chóng cho sơn lót 2K màu hoặc các lớp sơn trong.