Automatic bells

SAMES KREMLIN đã thiết kế chuông phun sơn tĩnh điện với hiệu suất cao, chất lượng hoàn thiện tuyệt vời và dễ dàng tích hợp để thi công sơn bột trên mọi loại bề mặt. Phạm vi của chúng tôi cũng bao gồm bộ phun hiệu suất cao với cốc chuông xoay, được thiết kế để áp dụng sơn gốc nước, sử dụng điện tích bên trong.