10C50 GT Airmix® Paint Pump

Bơm sơn này là máy bơm hoàn hảo cho các ứng dụng Airmix® bằng cách cung cấp hiệu suất vượt trội. Được khuyến nghị cho một hoặc hai hoạt động súng Airmix®.
NĂNG SUẤT CHO TẤT CẢ

Lý tưởng cho các ứng dụng Airmix®

Bơm hiệu quả cao để tiết kiệm năng lượng tối đa

Tối ưu hóa xây dựng để bảo trì đơn giản và nhanh chóng

 

► Technical manual

10C50 Airmix® Paint Pump