หัวผสม 2K

เทคโนโลยีการผสมแบบหนืด

เทคโนโลยีการผสมแบบหนืด

การผสมจะทำที่หัว applicator โดยเชื่อมต่อสองท่อ ท่อหนึ่งสำหรับ base และอีกท่อหนึ่งสำหรับ hardener การผสมที่หัว applicator จะช่วยให้คุณสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มี pot life ต่ำ การทำความสะอาดหัวของเครื่องผสมจะช่วยลดการใช้ตัวทำละลายอย่างมาก

Base และ hardener จะไม่ผสมกันในวงจร ยกเว้นในตัวผสมแบบถอดได้

DRAMATICALLY decreases solvent consumption
Able to apply materials with SHORT POT LIFE
Applicator LIFETIME increase

เพราะไม่มีความเสี่ยงในการผสมวัสดุภายในปืน