การวางปั๊มแบบคู่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานหลายคน

.
Tandem unit with Expert Rexflow
Tandem unit with Expert Rexflow

โซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อความมั่นใจ

ประสิทธิภาพ
 • มีการส่งผ่านวัสดุที่สม่ำเสมอ
 • รับประกันความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุ
ผลผลิต
 • ความอิสระสูงพร้อมการให้ส่งวัสดุแบบตีคู่
 • ไม่มีการหยุดผลิตอีกต่อไปเนื่องจากขาดวัสดุ
 • กำลังการผลิตคงที่แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ซีลปั๊มถูกเลือกตามวัสดุที่ใช้ดำเนินการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
 • ตัวควบคุม Rexflow หลีกเลี่ยงการที่ปั๊มจ่ายผิดพลาดและควบคุมอุณหภูมิของท่อ

Concept Layout

Concept Layout
(1) ปั๊ม REXSON แบบวางคู่
(1) ปั๊ม REXSON แบบวางคู่

ปั๊มลูกสูบ Chop check

การเลือกขนาดของปั๊มขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุและจำนวนสถานีที่ต้องการใช้งาน

(2) แผ่นกดวัสดุแบบอุ่น
(2) แผ่นกดวัสดุแบบอุ่น

รับประกันอุณหภูมิวัสดุที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการทำงานของปั๊ม

(3) Expert rexflow
(3) Expert rexflow

การจัดการคอนโทรลเลอร์แบบหน้าจอสัมผัส:

 • บริเวณที่การให้ทำความร้อน
 • ปั๊มเริ่มทำงาน, หยุดทำงาน
 • ตัวควบคุมแรงดัน,
 • การป้องกันปั๊มทำงานผิดพลาด…
(4) สายวัสดุแบบอุ่น
(4) สายวัสดุแบบอุ่น

รับประกันอุณหภูมิคงที่ในท่อเพื่อลดการสูญเสียแรงดันให้มากที่สุด

(5) ตัวควบคุมแบบใช้คนปรับ
(5) ตัวควบคุมแบบใช้คนปรับ

ช่วยให้การปรับการไหลที่แม่นยำไปยังปืนแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำ

(6) ปืนอัดรีด
(6) ปืนอัดรีด

ขนาดหัวฉีดไหลออกมาที่แตกต่างกัน

ความคิดแบบแยกส่วน

ความคิดแบบแยกส่วน

โซลูชันนี้เป็นแบบแยกส่วนและเหมาะกับทุกความต้องการของคุณ:

 • ขนาดถังแตกต่างกัน
 • Pilot the regulator จาก Rexflow unit
 • ส่งมอบวัสดุให้กับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น