Several heated colors for several automatic sprayguns

แนวคิดง่ายๆนี้นำเสนอสีที่แตกต่างให้กับปืนอัตโนมัติหลายตัวพร้อมระบบจัดการอุณหภูมิ
Heated paint ktchen for several colors
Heated paint ktchen for several colors

การประยุกต์ใช้งานที่สมบูรณ์แบบเพื่อความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพ
  • การปรับจำนวนปืนต่อโซนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การพ่นสีที่เหมาะสม
  • การตั้งค่าส่วนกลางในแผงเดียว
ผลผลิต
  • ความเป็นไปได้ในการเพิ่มโซนร้อนหลังจากการปั่นแต่ละครั้ง
  • การลดการสูญเสียเพื่อเปลี่ยนสี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ปั๊มลูกสูบที่มีอัตราการไหลสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การจัดการโซนร้อนเพื่อประกันความหนืดสีคงที่

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์
(1) ชุดยกฝาถังสี
(1) ชุดยกฝาถังสี

เปลี่ยนถังได้ง่ายโดยชุดยกฝาครอบถังสี ซึ่งฝาครอบนี้มีตัวปั่นสีติดอยู่

(2) ชุดอุปกรณ์: ตัวปั่นสี + ฮีตเตอร์ + การไหลเวียนของสี
(2) ชุดอุปกรณ์: ตัวปั่นสี + ฮีตเตอร์ + การไหลเวียนของสี

รับประกันว่าสีที่พ่นออกมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการพ่น

(3) ปั๊มลูกสูบ
(3) ปั๊มลูกสูบ

ปั๊มลูกสูบทำงานสองจังหวะ เกิดสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบในการไหล มีการย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อการจ่ายสีที่คงที่ ลดการเกิดพัลส์

 

(4) โมดูลเปลี่ยนสี
(4) โมดูลเปลี่ยนสี

สามารถจัดการกับจำนวนสีและสารละลายที่มีเป็นจำนวนมากได้อย่างดี

(5) อุปกรณ์ปรับแรงดันสีแบบปรับอัตโนมัติ
(5) อุปกรณ์ปรับแรงดันสีแบบปรับอัตโนมัติ

มั่นใจได้ว่าสีที่ส่งไปมีแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน

(6) ปืนพ่นสีอัตโนมัติ
(6) ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

สามารถใช้งานได้กับระบบการพ่นสี Airspray, Airmix® และ Airless® ทั้งการใช้ไฟฟ้าสถิตและไม่ใช้ไฟฟ้าสถิต

(7) คอนโทรลเลอร์
(7) คอนโทรลเลอร์

รวมทุกการตั้งค่า:  แรงดันสี ลมตีละอองสี การเลือกสี เป็นต้น

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

การจัดการที่ตรงกับทุกความต้องการของคุณ:

 

  • จัดการกับสีจำนวนมากได้
  • สามารถเพิ่มโซนหรือบริเวณที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิได้
  • จัดการกับบริเวณที่ทำการพ่นสีได้เพิ่มขึ้น
  • ติดตั้งปืนพ่นสีบน reciprocator