Semi viscous pumping

.
Pump for semi-viscous-material
Pump for semi-viscous-material

สำหรับการจ่ายสีแต่ละประเภท เรามีคำตอบ

 • สีที่อยู่ในถัง 30 ลิตร ถัง 200 ลิตร ถัง 1000 ลิตร
 • สีที่ไวต่อความชื้น
 • รุ่นเคลื่อนที่ได้หรือติดตั้งอยู่กับที่
 • สีแบบทิโซทรอปิก (Thyxotropic paint)

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

แผนผังดังต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการติดตั้งปั๊มจ่ายสีที่มีการหมุนเวียนของสี

image
 1. รถเข็นพร้อมถาดรอง
 2. ฟิลเตอร์
 3. คอนโทรลเลอร์
 4. ชุดยกฝาถังสี
 5. บอลปั๊ม
 6. ตัวปั่นสี
image
 1. เซ็นเซอร์
 2. คอนโทรลเลอร์
 3. ชุดยกฝาถังสี
 4. บอลปั๊ม
 5. ตัวปั่นสี
 6. ท่อจุ่มสี
image
 1. อุปกรณ์รองรับถังสี
 2. ฟิลเตอร์
 3. บอลปั๊ม