Semi-automatic Pigging distribution system

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

PAGE UNDER CONSTRUCTION

การประยุกต์ใช้งานที่สมบูรณ์แบบเพื่อความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพ
ผลผลิต
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิดและตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

แนวคิดและตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์
(1) จุดวางปั๊ม
(2) จุดโหลด pig
(3) ระบบท่อ
(4) Pig

หลักการ

ระบบ pig ถูกนำมาใช้เพื่อ:

 • ลดปริมาณสีที่ต้องการ เพื่อโหลดในระบบการไหลเวียนสี
 • ช่วยให้การเปลี่ยนสีทำในเวลาอันสั้น

สีจะถูกผลักด้วยท่อขนาดเล็ก (pig) โดยท่อเล็กนี้จะติดซีลไว้เพื่อทำความสะอาดภายในท่อสีเมื่อมันเคลื่อนที่ ต้องใช้ท่อเล็ก (pig) 4 อันเพื่อใช้งานระบบนี้

ระหว่างท่อเล็ก (pig) 2 อันแรกจะมีสีอยู่ จากนั้นท่อเล็ก (pig) อันที่ 3 จะดันทินเนอร์ล้างเพื่อเริ่มทำความสะอาด ส่วนท่อเล็ก (pig) อันที่ 4 ก็จะดันทินเนอร์ล้างอีกจำนวนหนึ่ง เป็นการยุติวงจรการทำความสะอาด

วาล์วสามทางถูกใช้เพื่อทำการจ่ายสีให้หุ่นยนต์และก็ยังจ่ายทินเนอร์ล้างด้วยเพื่อให้วงจรครบถ้วน

ท้ายที่สุด สีที่เหลือและค้างอยู่ในท่อจะถูกนำกลับคืนถังสี

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

หลักการของเราประกอบด้วย:

 • จุดทดสอบและทำความสะอาดที่ใช้ในการทดสอบและทำความสะอาดท่อ pig
 • จุดจัดเก็บท่อ pig
 • จุดใส่ท่อ pig เข้าระบบและนำออกจากระบบ
 • วาล์วใช้ในการส่งท่อ pig ไปยังจุดต่างๆ
 • จุดต้นทางที่ใช้ส่งท่อ pig ลงไปในท่อสีและเลือกสี หรือตัวทำละลาย หรืออากาศ
 • รถเข็นที่ประกอบไปด้วยปั๊มและฝาครอบพร้อมตัวปั่นสีสำหรับถังสีขนาด 30 ลิตร
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ PLC
 • วาล์วสามทางสำหรับจ่ายสีไปที่หุ่นยนต์
 • วาล์วสองทางติดตั้งใกล้กับปืนพ่นสี