Paint distribution group

.
PCS
PCS
ประสิทธิภาพ

ระบบการจ่ายสีต้องมีการเตรียมการที่ถูกต้องตามเงื่อนไข เช่น

- ความหนืด & ความเป็นเนื้อเดียวกัน

- แรงดัน

- การไหล

ผลผลิต

ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต อาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดของถังสีให้เหมาะสม จากเดิมขนาดของถังสีอาจจำกัดทำให้ต้องมีการเติมสีใส่ถังสีบ่อยครั้ง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเพิ่มความพร้อมของสายการผลิตให้มากที่สุด ระบบการจ่ายสีจะต้องได้รับการออกแบบด้วยส่วนประกอบที่น่าเชื่อถือที่สุดและใช้งานไม่เกินขีดจำกัดของข้อกำหนด

ปั๊มควรใช้รุ่นที่สูงกว่าข้อจำกัดในการใช้งานจริงในเรื่องขนาดปั๊ม อัตราทดของปั๊ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เป็นต้น

แนวคิดและตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

(1) ถังสีที่บรรจุสีพร้อม

ขนาดถัง 20 ลิตร, 200 ลิตร, 1000 ลิตร สามารถนำมาใช้ในโรงงานได้ โดยส่งตรงมาจากซัพพลายเออร์สี สีที่มีความเข้มเข้นนี้ต้องมีระบบการกวนสีและทำการปรับค่าความหนืดด้วยการใส่ตัวทำละลายลงไปในสีในขั้นตอนถัดไป

(2) ปั๊มสำหรับส่งผ่านสีเข้าระบบ

ปั๊มไดอะแฟรมจะส่งผ่านสีที่ต้องการจากถังสีไปยังถังเตรียมสี และจากถังเตรียมสีไปยังถังที่เตรียมจ่ายสีไปที่ปืนพ่นสี

(3) ถังเตรียมสี

ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุสแตนเลส ถังเตรียมสีนี้จะได้รับสีที่มีความเข้มข้นและตัวทำละลายเข้ามา โดยสามารถควบคุมปริมาณตัวทำละลายที่เติมลงไปด้วยโฟลว์มิเตอร์ (flowmeter) ตัวปั่นสีหรือตัวกวนจะทำการกวนสีกับตัวทำละลายให้เข้ากันและยังเป็นการทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ค่าความหนืดของสีหลังผสมตัวทำละลายจะถูกวัดด้วยถ้วยวัดความหนืดสี (ฟอร์ดคัฟเบอร์ 4 หรือ ISO 3mm เป็นต้น)

(4) ส่วนที่เตรียมความพร้อมให้สี

หน้าที่หลักของส่วนนี้คือ

- การส่งผ่านสี

- การปรับความหนืดสี

- การปั่น/กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนส่งไปอุปกรณ์พ่นสี

image
(5) ถังสีที่ส่งสีไปแผนกพ่นสี

เมื่อสีผ่านออกจากถังเตรียมสีจะเข้าสู่ถังสีที่พร้อมส่งไปยังอุปกรณ์พ่นสี การส่งสีไปอุปกรณ์พ่นสีสามารถส่งไปด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ในถังนี้สีจะยังคงถูกปั่น/กวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้น ในบางครั้งเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของสีได้ด้วย

(6) ปั้มสำหรับระบบหมุนเวียนสี

ส่วนประกอบหลักในระบบหมุนเวียนสี PCS (Paint Circulating System) คือปั๊มสำหรับหมุนเวียนสี ซึ่งจะต้องปรับแรงดันสีให้ถูกต้องและมีอัตราการไหลที่เพียงพอต่อทุกปืนพ่นสี แรงดันสีขณะทำงานจำเป็นต้องมีความเสถียรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะไม่ส่งผลต่อปืนพ่นสีขณะพ่นชิ้นงาน อัตรส่วนของปั๊มต้องเพียงพอ ปรับอัตราการไหลให้เหมาะสมกับปั๊มเพื่อยืดอายุการใช้งาน    

(7) ถังแรงดันและเกจวัดแรงดัน

ในการลดแรงดันของปั๊มเราสามารถใช้ถังแรงดันที่ทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงดันสี ปั๊มบางชนิดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถังลดแรงดันเนื่องจากแรงดันสีที่ออกมาคงที่

เกจวัดแรงดันใช้สำหรับตรวจสอบแรงดันที่เอาต์พุตของปั๊ม

(8) ฟิลเตอร์ ตัวปรับแรงดันย้อนกลับ

เราติดตั้งฟิลเตอร์หลังออกจากปั๊มและที่ท่อส่งสีกลับเพื่อให้มั่นใจว่าสีที่เวียนกลับมาที่ถังสีมีความสะอาด

อุปกรณ์ปรับแรงดันย้อนกลับ (Back Pressure Regulator: BPR) จะปรับแรงดันสุดท้ายของสีก่อนวนกลับเข้าถังสี (ไม่มีแรงดัน) ขึ้นอยู่กับแรงดันตก ความหนืดและการวางท่อส่งสี (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ มุม และรูปร่างด้านใน) 

ระบบการจ่ายสี ระบบการจ่ายสี
ถังสแตนเลสพร้อมเกจวัดแรงดัน ถังสแตนเลสพร้อมเกจวัดแรงดัน
ตรวจสอบด้วยการเปิดถัง ตรวจสอบด้วยการเปิดถัง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
image

ห้องผสมสีหรือห้องเตรียมสีคือห้องที่ติดตั้งปั๊ม ซึ่งโดยปกติจะใช้ปั๊ม 1 ตัวต่อสี 1 สี

โดยต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาด บางครั้งถ้าเป็นพื้นที่มีความเป็นอันตรายก็จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะภายในห้องเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

image
image
สีจะไหลผ่านท่อสีที่ต่อออกจากปั๊มไปยังส่วนต่างๆ ในโรงงานจนถึงห้องพ่นสีโดยมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน จากนั้นสีก็วนกลับมายังห้องผสมสีหรือห้องเตรียมสีอีกครั้ง สีจะไหลผ่านท่อสีที่ต่อออกจากปั๊มไปยังส่วนต่างๆ ในโรงงานจนถึงห้องพ่นสีโดยมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน จากนั้นสีก็วนกลับมายังห้องผสมสีหรือห้องเตรียมสีอีกครั้ง
image