การจ่ายด้วยคนจากถังซีลแลนท์

แนวคิดเรียบง่ายจัดหาซีลแลนท์หรือกาวจากถังไปยังผู้ปฏิบัติงาน
Chop check extrusion pump on trolley
Chop check extrusion pump on trolley

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อความมั่นใจ

ประสิทธิภาพ
  • การส่งวัสดุคงที่
  • รับประกันความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุ
ผลผลิต
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคาร์ทริดจ์บ่อยๆ
  • ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการไหลของวัสดุเมื่อความหนืดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ไกปืนมีความมีความนุ่มนวลทำให้ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
  • ซีลปั๊มถูกเลือกตามวัสดุที่ใช้ดำเนินการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน

Concept Layout

Sealant manual application
(1) Chop Check ปั๊มลูกสูบ
(1) Chop Check ปั๊มลูกสูบ

Chop check ปั๊มลูกสูบเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก (ซีลแลนท์และกาว)

(2) ตัวควบคุมวัสดุ
(2) ตัวควบคุมวัสดุ

รับประกันการส่งวัสดุแบบสม่ำเสมอและคงที่

(3) ปืนอัดขึ้นรูป
(3) ปืนอัดขึ้นรูป

มีขนาดหัวฉีดที่แตกต่างกัน

(4) สายแรงดันสูง
(4) สายแรงดันสูง

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน

ความคิดแบบแยกส่วน

ความคิดแบบแยกส่วน

ความคิดแบบแยกส่วน

  • ขนาดถังแตกต่างกัน
  • สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือหยุดอยู่กับที่
  • เครื่องทำความร้อน, การควบคุมการไหล
  • ส่งไปให้ผู้ใช้งานได้หลายคน …etc.