Flat line spraying system for 1K paint

.
Single component delivering on flat line
Single component delivering on flat line

การประยุกต์ใช้งานที่สมบูรณ์แบบเพื่อความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพ
  • รับประกันคุณภาพการตกแต่งที่สูงมากและคงที่โดยการปรับระเบียบและระบบทำความร้อนสี
  • การติดตั้งที่เข้ากันได้สำหรับการเคลือบ UV, สีตัวเร่งปฏิกิริยากรด, สีน้ำหรือฐานตัวทำละลาย, โพลีเอสเตอร์, วานิช, การเคลือบเงาสูง
ผลผลิต
  • ความจุวัสดุสูงพร้อมถัง 200 ลิตร
  • วัสดุมีอัตราการไหลสูงเพื่อป้อนปืนหลายกระบอก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ระบบปั๊มที่มีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมเอาต์พุตที่เสถียร (จังหวะต่ำ)
  • วัสดุพร้อมที่จะฉีดพ่นด้วยความหนืดคงที่ (ประกันโดยเครื่องทำความร้อน)

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์
(1) ปั๊มลูกสูบ
(1) ปั๊มลูกสูบ
(2) ชุดปั่นสี
(2) ชุดปั่นสี

ตัวปั่นสีและชุดยกสำหรับสีถังขนาด 200 ลิตร

(3) อุปกรณ์ปรับแรงดันสี
(3) อุปกรณ์ปรับแรงดันสี

อุปกรณ์ปรับแรงดันสีระบบ Airmix

(4) ฟิลเตอร์
(4) ฟิลเตอร์
(5) ฮีตเตอร์
(5) ฮีตเตอร์
(6) ปืนพ่นสีอัตโนมัติ
(6) ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

การจัดการที่ตรงกับทุกความต้องการของคุณ:

  • จัดการกับจำนวนสีที่มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จ่ายสีให้กับปืนได้หลายตัวพร้อมกัน
  • เพิ่มระบบการไหลเวียนของสี
  • เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมถังเพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนถังสี