EasyCompact

สำหรับการผลิตแบบรวมและมีความยืดหยุ่นในการกแก้ไข
easycompact
easycompact

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อความมั่นใจ

ประสิทธิภาพ
  • คุณภาพการตกแต่งสูงด้วย Flexible Touch'up
  • เครื่องมือการผลิตที่เสถียรพร้อมกระบวนการอัตโนมัติ
ผลผลิต
  • กระบวนการอัตโนมัติสำหรับผลผลิตสูง
  • การเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วสำหรับเพื่อให้เสียเวลาน้อยที่่สุด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • MTBF สูง (Mean time Before Failure) ด้วยแนวคิดและอุปกรณ์ที่แข็งแกร่ง
  • MTTR ต่ำ (Mean time to repair) พร้อมการออกแบบโมดูลและมาตรฐาน

Concept

Concept
(1) การออกแบบแบบแยกส่วนและแบบมาตรฐาน
(1) การออกแบบแบบแยกส่วนและแบบมาตรฐาน

ขนาดบูธมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการถ่ายโอนและเวลาทำความสะอาดจะปรับให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นส่วน

(2) ตรวจจับชิ้นส่วนอัตโนมัติ
(2) ตรวจจับชิ้นส่วนอัตโนมัติ

การสแกนชิ้นส่วนเต็มรูปแบบทำขึ้นเพื่อการตรวจจับและการปรับกระบวนการเคลือบโดยอัตโนมัติ

(3) ระบบควบคุมขั้นสูง
(3) ระบบควบคุมขั้นสูง

ระบบควบคุมช่วยให้ฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น

(4) การส่งผ่านสีฝุ่นและการนำกลับมาใช้
(4) การส่งผ่านสีฝุ่นและการนำกลับมาใช้

ระบบป้อนและคืนสีฝุ่นแบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบพร้อมตะแกรงและปั๊มสูบส่ง

(5) พ่นเก็บด้วยคน
(5) พ่นเก็บด้วยคน

พื้นที่สัมผัสแบบแมนนวลเฉพาะสำหรับความยืดหยุ่นสูงและคุณภาพในการผลิต

(6) พื้นที่ของกระบวนการเคลือบเฉพาะ
(6) พื้นที่ของกระบวนการเคลือบเฉพาะ

พื้นที่ทั้งหมดสามารถดำเนินการได้หัวพ่นที่เพิ่มเติมในส่วนเสริมหรือทดแทนการพ่นด้วยคน

(7) การเคลือบแบบเร่งรัด
(7) การเคลือบแบบเร่งรัด

หัวพ่น (guns or bells) จะเคลือบในเวลาที่ดีที่สุดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้ได้พื้นผิวที่มีคุณภาพสูงสุด

ความคิดแบบแยกส่วน

ความคิดแบบแยกส่วน

โซลูชันนี้เป็นแบบแยกส่วนและเหมาะกับทุกความต้องการของคุณ:

  • ประมวลผลชิ้นส่วนทุกชนิดด้วย Touch'up แบบแมนนวลอย่างง่าย
  • สามารถพ่นได้ทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
  • รวมการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย (จาก 0 ถึง 2 แกน) และหัวพ่น (guns and bells)