Easy supply of automatic spraygun

.
Automatic spraygun fixed on support
Automatic spraygun fixed on support

การประยุกต์ใช้งานที่สมบูรณ์แบบเพื่อความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพ
  • การตั้งค่าใช้งานทำที่แผงควบคุม
  • มีการตั้งค่าที่แม่นยำสำหรับปืนพ่นสีแต่ละตัวเพื่อรับประกันว่าพ่นสีได้ทั่วถึง
ผลผลิต
  • ไม่ต้องมีงานเก็บสีส่วนที่มีการพ่นไม่ถึง
  • คุณภาพผิวงานหลังการพ่นมีความสม่ำเสมอ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ปั๊มลูกสูบที่ให้อัตราการไหลสูง ช่วยยืดอายุการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์
(1) ปั๊มลูกสูบ
(1) ปั๊มลูกสูบ

จ่ายสีด้วยแรงดันที่แม่นยำโดยไม่มีการปล่อยสีเป็นจังหวะ

(2) คอนโทรลเลอร์
(2) คอนโทรลเลอร์

การตั้งค่าต่างๆ ทำที่ส่วนควบคุมรวม เช่นการตั้งค่าแรงดันสี แรงดันตีละอองสี การเลือกสี

(3) วาล์วเปลี่ยนสี
(3) วาล์วเปลี่ยนสี

วาล์ว CTM ควบคุมด้วยระบบลม

(4) อุปกรณ์ปรับแรงดันสี ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ
(4) อุปกรณ์ปรับแรงดันสี ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ

ควบคุมการไหลที่แม่นยำทั้งในโหมดผลิตและโหมดล้างสี

(5) ปืนพ่นสี
(5) ปืนพ่นสี

ปืนพ่นสีอัตโนมัติรุ่น A35 

(6) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันกลับ (Black pressure)
(6) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันกลับ (Black pressure)

เพื่อการไหลเวียนของสีในระบบที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

การจัดการที่ตรงกับทุกความต้องการของคุณ:

  • ควบคุมจำนวนสีที่มากได้
  • ติดตั้งปืนบน reciprocator
  • ใช้ปั๊มแรงดันสูงระบบ Airmix®