โซลูชั่นการจ่ายสำหรับเรซินเหลว

.
REXSON E60 dosing machine for liquid resin
REXSON E60 dosing machine for liquid resin

โซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อความมั่นใจ

ประสิทธิภาพ
  • การปรับการไหลขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น
  • ไม่จำเป็นต้องดูแลเกี่ยวกับ pot-life และสัดส่วนการผสม
ผลผลิต
  • วัสดุผสมพร้อมที่จะนำไปใช้
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในการผลิตแต่ละครั้ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ไม่มีการสัมผัสกับเบสและฮาร์ดเดนเนอร์ก่อนการผสม
  • เหมาะสำหรับวัสดุที่แห้งตัวเร็ว

Concept Layout

Concept Layout
(1) หม้อแรงดัน
(1) หม้อแรงดัน

ความจุตั้งแต่ 5Lt ถึง 52Lt

(2) ตัวควบคุม
(2) ตัวควบคุม
(3) เกียร์ปั๊ม
(3) เกียร์ปั๊ม

REXSON E60 จ่ายวัสดุโดยเกียร์ปั๊ม

(4) Regsmart
(4) Regsmart

เครื่องควบคุมแรงดันสูง

(5) เซ็นเซอร์วัดความดัน
(5) เซ็นเซอร์วัดความดัน

การติดต่อกับ PLC สำหรับการปรับความดันอัตโนมัติในแต่ละด้าน

(6) ปืนจ่ายอัตโนมัติ MC2 สำหรับ 2K
(6) ปืนจ่ายอัตโนมัติ MC2 สำหรับ 2K

สามารถใช้ได้กับเครื่องผสมแบบสแตติกแบบใช้แล้วทิ้งหรือสแตนเลส

วัสดุ A และ B พบกันที่หัวปืนภายในเครื่องผสมแบบคงที่