ตัวจ่ายจากถัง 200L

.
Multi-bead extrusion gun
Multi-bead extrusion gun

โซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อความมั่นใจ

ประสิทธิภาพ
  • การส่งมอบวัสดุที่คงที่
  • รับประกันของวัสดุที่จ่ายมีความเป็นเนื้อเดียวกันโดยตัวควบคุมวัสดุ
ผลผลิต
  • กำลังการส่งสูงพร้อมถังป้อน 200 ลิตร
  • มีตัวควบคุมการไหลที่ถูกต้อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ซีลปั๊มถูกเลือกตามวัสดุที่ใช้ดำเนินการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน

Concept Layout

Concept Layout
(1) ปั๊ม REXSON
(1) ปั๊ม REXSON

ปี๊มลูกสูบ Chop check

(2) กล่องควบคุมความปลอดภัยแบบสองมือ
(2) กล่องควบคุมความปลอดภัยแบบสองมือ

การสั่งด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาด

(3) ท่อแรงดันสูง
(3) ท่อแรงดันสูง
(4) Regsmart
(4) Regsmart

อุปกรณ์ควบคุมแรงดันสูง

(5) ปืนอัดขึ้นรูปอัตโนมัติ
(5) ปืนอัดขึ้นรูปอัตโนมัติ

มีขนาดหัวฉีดที่มีอัตราการไหลออกมาที่แตกต่างกัน

ความคิดแบบแยกส่วน

ความคิดแบบแยกส่วน

โซลูชันนี้เป็นแบบแยกส่วนและเหมาะกับทุกความต้องการของคุณ:

  • ส่งมอบวัสดุให้กับปืนได้หลายกระบอก
  • ปรับอัตราการจ่ายจากถังขนาดเล็ก
  • เพิ่มการจัดการความร้อน, ส่วนควบคุมถัง