การฝึกอบรม

เรามีการฝึกอบรมลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเรา
TRAINING
TRAINING
การฝึกการปฏิบัติงาน

ผู้ฝึกสอนของเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทเป็นอย่างดี

การอบรมของเราออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ หรือผู้ฝึกสอนที่ต้องไปทำการสอนผู้ใช้อีกทีหนึ่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ทำยังให้ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุผลงานตามเป้าหมายและคงไว้ซึ่งมาตรฐาน

หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติงานของคุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ของเราได้เป็นอย่างดี และดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วนตามคำแนะนำ

 

การฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ผู้ฝึกสอนของเราจะให้ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา

ช่วยให้ผู้อบรมสามารถรักษาอุปกรณ์การผลิต และดำเนินขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง และสามารถคาดการณ์ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการจัดการการบำรุงรักษา

บทเรียนเหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือผู้ฝึกสอนสำหรับทีมซ่อมบำรุง โดยพวกเขามุ่งมั่นที่จะรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และมีความพร้อมในการใช้งานที่ดีที่สุด โดยมีต้นทุนรวมต่ำสุด (TCO)

การอบรมผู้จัดจำหน่าย

ผู้ฝึกสอนองเราจะให้ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเรา แนะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาดและสามารถออกแบบกระบวนการที่สมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองประสิทธิภาพที่ต้องการด้วยการลงทุนที่เหมาะสม

หัวข้อนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดจำหน่ายหรือ Integrators ของบริษัท พวกเขามุ่งเน้นที่การรวมผลิตภัณฑ์ไว้ในวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีกำลังการผลิตที่ดีที่สุด และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด (ROI)

ติดต่อเรา

หากต้องการหาผู้เชี่ยวชาญให้คลิกที่ปุ่ม "สถานที่ซื้อ" สำหรับแสดงแผนที่เพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญทีอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับคุณ หรือโทรหาเรา หรือคลิก ติดต่อเรา เพื่อกรอกแบบฟอร์มติดต่อกับคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำขอของคุณ