SAMES KREMLIN

Bond | Protect | Beautify

เราให้บริการโซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตการปรับปรุงคุณภาพวัสดุและการประหยัดต้นทุน

image

 

 

วิสัยทัศน์ของเรา

ทำให้ผู้ผลิตมีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

 

กลยุทธ์ของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้า // คือกระจกสะท้อนความเป็นเลิศของและความมุ่งมั่นของเรา

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ // เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ // เราสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา

 

ภารกิจของเรา

สนับสนุนกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม และจะสำเร็จได้โดยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมา

image
image
image

ผลิตภัณฑ์ของเรา

SAMES KREMLIN นำเสนอโซลูชั่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบจากปั๊มไปสู่การระบบใช้งานที่ครบถ้วน

เราเป็นทั้งผู้ออกแบบและเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน

เราเป็นผู้ผลิต Airspray มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2468 ซึ่งทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในตกแต่ง เราเป็นผู้ผลิต Airspray มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2468 ซึ่งทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในตกแต่ง
เราเป็นผู้สร้างสรรค์ Airmix® ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ เราเป็นผู้สร้างสรรค์ Airmix® ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ
เราให้บริการผลิตภัณฑ์ Airless® คุณภาพสูงที่สามรถใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า เราให้บริการผลิตภัณฑ์ Airless® คุณภาพสูงที่สามรถใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า
ปั๊มที่มีคุณภาพสูงเกินกว่าคำว่าเป็นไปได้และมีอัตราการจ่ายอย่างแม่ยำ ปั๊มที่มีคุณภาพสูงเกินกว่าคำว่าเป็นไปได้และมีอัตราการจ่ายอย่างแม่ยำ
ความชำนาญด้านการตกแต่งที่มีคุณภาพสูง ความชำนาญด้านการตกแต่งที่มีคุณภาพสูง
ให้กำลังผลิตสูงสุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 ให้กำลังผลิตสูงสุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

image

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

บริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

นวัตกรรมของเรา

บริการของเรา

การสนับสนุนโครงการของเรา

สาขาทั่วโลกของเรา


SAMES KREMLIN Corporate brochure

ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับลูกค้าของเราดังต่อไปนี้:

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

เพราะว่าการตกแต่ง(พ่นสี)และการแจกจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในโรงงานส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพของคุณ

ผลผลิต
ผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีขีดความสามารถสูงของเราให้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับการลงทุนในอุตสาหกรรมของคุณ ทำให้ได้ระดับผลผลิตที่ไม่เคยได้รับมาก่อน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่นเดียวกันกับการคืนทุนอย่างรวดเร็วจาการประหยัดต้นทุนในการผลิต

SAMES KREMLIN,

หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรม EXEL

 

การรวมกันของบริษัทที่มีพลวัต

เครื่องฉีดพ่นพ่นความแม่นยำสูงเพื่อการเกษตร เครื่องฉีดพ่นพ่นความแม่นยำสูงเพื่อการเกษตร
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเพื่อการเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวเพื่อการเกษตร
อุปกรณ์สเปรย์และการให้น้ำสำหรับการทำสวน อุปกรณ์สเปรย์และการให้น้ำสำหรับการทำสวน
โซลูชันการฉีดพ่นความละเอียดสูงทางอุตสาหกรรม โซลูชันการฉีดพ่นความละเอียดสูงทางอุตสาหกรรม
Exel Industries organigramme

ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน

การสเปรย์อย่างละเอียด

3.720
พนักงาน

29
ประเทศ

5
ทวีป
 
6%
พนักงาน R&D
>220
สิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่