การจ่าย (REXSON Dispense)

"ด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่า และการจ่ายที่แม่นยำ"