แอร์สเปรย์ (Airspray)

"เราเป็นผู้ผลิต Airspray ตั้งแต่ปี พ.ศ.2468 เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในการตกแต่งพื้นผิว"