แอร์มิกซ์ (Airmix®)

"เราเป็นผู้สร้าง Airmix ®มาตั้งแต่ปี 1975 โดยให้การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ"