Fast Clean Gear Pump

การจัดการการไหลของปั๊มเกียร์ที่สะอาดเร็ว

ปั๊มเกียร์จะใช้ในการจัดหาสีที่เป็นตัวทำละลายและน้ำสำหรับผู้ใช้งานอัตโนมัติทุกรุ่นของ SAMEM KREMLIN ปั๊มเกียร์ทำให้การไหลของสีเป็นไปตามสัดส่วนกับความเร็วในการหมุน มันช่วยให้มั่นใจการไหลปกติและถูกต้อง

  • ปริมาณที่ถูกต้อง
  • การออกแบบที่กะทัดรัด
  • เทคโนโลยีสะอาดเร็ว

คู่มือการใช้งาน

Fast Clean Gear Pump 3cc