ปืนพ่นสีฝุ่น AUTO MACH-JET R/RD

ปืนพ่นสีฝุ่นไฟฟ้าสถิตสำหรับติดตั้งบนแขนกล/หุ่นยนต์

AUTO Mach-Jet-R / RD เป็นปืนพ่นสีฝุ่นไฟฟ้าสถิต มีแบบ 1 ปืน (R) หรือ 2 ปืน (RD) ใช้สำหรับพ่นสีพื้นผิวทุกชนิด ใช้งานในระบบพ่นอัตโนมัติร่วมกับหุ่นยนต์พ่นสีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านสีไปยังชิ้นงานให้สูงขึ้น ให้ผิวงานในระดับคลาส A

  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • คุณภาพผิวงานดีเยี่ยม
  • ปรับใช้กับอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดในงานพ่นสี

► คู่มือทางเทคนิค

Auto Mach-Jet RD