ปั๊มพ่นสีแอร์เลสส์ 40F100 Flowmax®

แนะนำให้ใช้ปั๊มFlowmax®สำหรับการพ่นด้วยปืน 2 กระบอก
  • เทคโนโลยีFlowmax®สำหรับการบำรุงรักษาศูนย์
  • ออกแบบมาสำหรับวัสดุที่ไวต่อความชื้นและสารกัดกร่อน
  • ยืดอายุการใช้งาน​

► คู่มือทางเทคนิค

40F50 Airless® Flowmax® Paint Pump