เทคโนโลยี Paint Vortex หนึ่งในนวัตกรรมอันเกิดมาจากความเชี่ยวชาญของ SAMES KREMLIN

เทคโนโลยี Votex เป็นเทคโนโลยีที่เราได้ทำการจดสิทธิบัตรใหม่ และเราได้นำเทคโนโลยีนี้ใส่ไปในปืนพ่นสีระบบ airspray รุ่นใหม่ของเราคือรุ่น FPro spraygyn จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องของ คุณภาพของผิวงานที่ดีเยี่ยม ลด VOC ลดปัญหาการพ่นสีไม่เรียบไม่สม่ำเสมอ
Tecnologia Vortex SAMES KREMLIN
Tecnologia Vortex SAMES KREMLIN