ของหนืด - อัตโนมัติแบบขั้นสูง

โซลูชันการจ่ายแบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับแอปพลิเคชันอัตโนมัติ

บนตาราง X & Y

เลือกหนึ่งในแนวคิดต่อไปนี้