สีย้อม

สีหรือสีย้อมเหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่มีสามารถซึมได้ เช่น ไม้ทั่วๆไป มันบางกว่าสีและดูดซับได้อย่างง่ายดายจึงเพิ่มพื้นผิวสัมผัสแทนที่จะปกปิดเหมือนสี