ผงเทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมพลาสติกมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม (ทนต่อ UV, เคมี และเกลือ) เหมาะสำหรับการใช้งานป้องกันการกัดกร่อน เมื่อต้องการความหนาสูง โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง, ทะเล, รั้ว, การขนส่ง และตลาดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
Powder-material-01
Powder-material-01

แนะนำให้ใช้ผงเทอร์โมพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนร้อน (80%) หรือชิ้นส่วนเย็น (20%) ที่มีความหนาเฉลี่ย 120/300 ไมครอน กระบวนการบ่ม: ภายใต้ผลความร้อน (180 ° / 200 ° C) ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วน โดยผงจะถูกนำไปสู่สถานะของเหลวจนกว่าจะมีการหลอมรวมที่สมบูรณ์ของอนุภาคผงทั้งหมด เมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการปฏิกิริยาทางเคมีจะสิ้นสุดลงและผงจะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง

SAMES KREMLIN know-how and expertise

อุปกรณ์ต่อไปนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับวัสดุประเภทนี้: