ห้องครัว และ ห้องน้ำ

การเตรียมและตกแต่งพื้นผิว สำหรับห้องครัวและห้องอาบน้ำ
Kitchen and bathrooms
Kitchen and bathrooms

ทำไมคุณควรเลือก SAMES KREMLIN

  • มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกกระบวนการในการผลิต
  • ให้บริการด้านข้อมูลที่ดีที่สุดและมีการสนับสนุนครอบคลุมทั่วโลก
Superior finishing for kitchen and bathroom market
(1) การพ่นด้วยมือ
(1) การพ่นด้วยมือ

การพ่นด้วยมือของสีย้อม, สีโซลเวนท์หรือซีลเลอร์ 1K / 2K สำหรับรูปทรงแบนหรือกลมของตัวไม้เนื้อแข็งและตัวไม้อัด

Superior finishing thanks to manual or automatic spraying of stain, dye, solvent or waterborn 1K/2K paint, lacquer, sealer or patina
(2) การพ่นปืนอัตโนมัติบน flatline

การพ่นปืนอัตโนมัติของสีย้อม, สีโซลเวนท์หรือซีลเลอร์ 1K / 2K สำหรับรูปทรงแบนหรือกลมของไม้เนื้อแข็งประตู MDF และแผงตกแต่ง

(3) การพ่นสีฝุ่นบน MDF
(3) การพ่นสีฝุ่นบน MDF

การใช้งานแบบอัตโนมัติโดย:

  • ปืนพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ - Auto Mach-Jet
  • ปืน Bell หมุนความเร็วสูงสำหรับสีฝุ่น - Inobell

Powder Finishing on MDF Panel